بایگانی ماهانه: اکتبر 2010

امام جعفر صادق:در حالی که ثروتم از تمام اهالی مدینه بیشتر است , باز هم از شما پول میگیرم

امام جعفر صادق: هیچ عمل نیکی نزد خداوند بهتر و ثوابش زیادتر از دادن پول به امام نیست ! یک درهم که به امام برسد, بهتر از دو میلیون درهمیست که در راه خیر دیگر صرف شود. من در حالی … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در Uncategorized | دیدگاهی بنویسید

نحوه نازل شدن وحی به پیامبر اعظم (به روایت تصویر)

در هنگام وحی در گوشهای محمد زنگ به صدا در می آمد,چشمانش قرمز میشد و نفسش به تنگی می افتاد , در این زمان یا روی زمین می افتاد و یا اینکه دراز می کشید,بدن محمد به شدت می لرزید … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در Uncategorized | دیدگاهی بنویسید

نحوه نازل شدن وحی به پیامبر اعظم (به روایت تصویر)

در هنگام وحی در گوشهای محمد زنگ به صدا در می آمد,چشمانش قرمز میشد و نفسش به تنگی می افتاد , در این زمان یا روی زمین می افتاد و یا اینکه دراز می کشید,بدن محمد به شدت می لرزید … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در Uncategorized | دیدگاهی بنویسید